پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

در نزدیکی ایام عید و قرار گرفتن خانواده در بحران های اقتصادی، خبر برکناری کارگر پیرمرد شهرداری شهر فراغی به او داده شد.

به گزارش کلاله خبر، دردی بابایی کارگر شهرداری شهر فراغی از برکناری خود پس از 4 سال خدمت در این شهرداری خبر داد.

وی در نامه ارسالی خود به این سایت علاوه برخبر برکناری خود از شهرداری شهر فراغی، از وضعیت اقتصادی ضعیف خود خبر داد.

babaei 2

babaei 3

بابایی در این نامه اضافه کرده است: طی سال هایی که خدمت کردم، بیمه نشدم و حتی لباس مورد نیاز جهت کار به من واگذار نشد و چند ماهی از حقوق خود را نیز طلبکار هستم.

این گفاته ها در حالی مطرح شد که حسین زاده شهردار سابق این شهرداری در مصاحبه با سایت راه اترک گفته است: فرد زحمت کشی بود و ما ابتدا برای نگهداری گلها او را به کار گرفتیم ولی بعد به قسمت جمع آوری زباله وارد کردیم.(جمع آوری زباله شغلی است که جوانها آن را قبول نمی کنند.).

همچنین خالقی شهردار شهر فراغی نیز ماننده شهرداری کلاله دلیل اخراج کارگران را منوط به تصمیم شرکت دانسته است و گفته: در این زمینه شرکت به کارگیری کننده آقای دردی بابایی تصمیم گیرنده است و شهرداری در این خصوص اقدامی نکرده است.

حال با این تفاسیر  اذعان به توانایی این پیرمرد زحمتگش، منتظر پاسخ مسئول شرکت مدنظر آقای شیخی در این خصوص هستیم و در صورت عدم پاسخگویی منطقی، به انتشار این اتفاق در سطوح مختلف استانی و کشوری اقدام می کنیم.