پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

در حالی که رجبی بخشی از تمرکز خود را برای عبور جاده جایگزین جنگل گلستان از کلاله گذاشته بود، با تصمیم مجمع نمایندگان استان گلستان و خراسان، این جاده از مسیری دیگر عبور خواهد کرد!.

به گزارش کلاله خبر، یکی از موضوعاتی که گریبان گیر شهرستان های شرق گلستان بخصوص کلاله و مراوه تپه شده است، دوری از جاده های بین المللی است که این خود به اندازه کافی باعث عدم توسعه یافتگی این شهرستان ها شده است.

با اطلاع از اینکه رجبی پیگر عبور جاده جایگزین گلستان از کلاله – گلیداغ – آشخانه است، در گذشته برای تشویق این نماینده بر سماجت در این مهم، گزارش هایی بر روی این سایت منتشر شد.

j 1

خبر سال 93

پیگیری های نماینده سابق شرق گلستان در حالی انجام شد که انتظار می رفت که شهرام غراوی نماینده کنونی این حوزه نیز پیگیر این موضوع باشد و به هیچ عنوان اجازه از دست رفتن این فرصت که باعث توسعه و آبادانی شرق گلستان می شود، را ندهد.

در حالی که ما با این فرضیات به سر می بردیم، گزارشی بر روی کانال خبرگزاری صدا سیمای واحد گلستان در مصاحبه با ابراهیمی نماینده آزادشهر منتشر شد که به گفته وی و این کانال، طبق تصمیم و پیشنهاد مجمع نمایندگان استان گلستان و خراسان شمالی به دولت، مسیر جایگزین جاده گلستان، از شهرهای آزادشهر، تیل آباد، گرمه و جاجرم عبور خواهد کرد.

 با این تفاسیر مسیر ترانزیتی گلستان از مسیر پیشنهادی عبور خواهد کرد و این به این معنا خواهد بود که علاوه بر شهرستان های کلاله و مراوه تپه، شهرهای گنبد، مینودشت، گالیکش نیز از این مسیر خارج خواهند شد و این یعنی یک فاجعه برای شرق گلستان.

شاید شهرام غراوی نماینده شرق گلستان برای این موضوع توجیحاتی داشته باشد، ولی مسلما هر نوع توجیهی در قابل عدم توسعه یافتگی شرق گلستان از نظر مردم قابل قبول نخواهد بود.

با بررسی دقیق تر پیگیری های نماینده سابق شرق گلستان، به اینکه این نماینده تنها به عبور بزرگراه از شرق گلستان اکتفا نکرده است، می رسیم و متذکر می شویم که طبق اسناد موجود، این نماینده پیگیر تبدیل بزرگراه یاد شده به آزاد راه بوده که در نوع خود قابل تحسین است.

موضوعات یاد شده در حای مطرح می شود که شهرام غراوی در حال حاضر عضو کمیسیون عمران مجلس می باشد و در راه و شهرسازی کشور نیز دارای سمت های مختلفی است و می تواند مسیر برخی تصمیمات را در جهت آبادانی و توسعه شرق گلستان عوض کند.

تنها مدرک ما بر این تصمیم و پیشنهاد، مصاحبه نماینده آزادشهر است و تاکنون خبری در خصوص تغییر موضع نمایندگان منتشر نشده است و اگر هم تصمیمات جدیدی گرفته شده، ما بی خبر هستیم، مگر اینکه نماینده شرق گلستان از تغییر موضع نمایندگان و تصمیمی جدید خبر بدهد و اگر غیر این باشد، تمام مسئولیت ها از دید مردم جنبه رزومه ای خواهد داشت نه عملیاتی.

در پایان یادآور می شویم که منتظر پاسخ نماینده شرق گلستان و پیگیری های وی در این زمینه خواهیم بود.

j 2

j 3

j 4

j 4

j 5

j 6

j 7

j 8

j 9

j 10

j 11

j 12