چاپ
دسته: پیگیری های سایت
بازدید: 1546

مسلما غراوی برای رد ادعاهای مطرح شده در خصوص اداره ورزش و جوانان و پشت پرده های برکناری رئیس قبلی آن و ربط دادن پشت پرده های آن به غراوی، باید به گزینه ای دیگر برای اداره ورزش و جوانان فکر کند.

به گزارش کلاله خبر، اداره ورزش و جوانان شهرستان کلاله از جمله پرحاشیه ترین ادارات شهرستان بعد انتخابات مجلس بود که این حاشیه ها با برکناری غافلگیرانه امان نفس، بعد از 12 سال مدیریت در این اداره شروع شد.

امان نفس پس از برکناری خود از سمت این اداره، در یک مصاحبه جنجالی با یکی از سایت های استان گلستان به اینکه در برکناری وی، شهرام غراوی نماینده شرق گلستان در جهت به کرسی نشاندن صفرچهره پرداز(یکی از حامیان فرهنگی غراوی در انتخابات) دخیل بوده است، ادعاهایی را مطرح کرده بود.

پس از این ماجرا، شهرام غراوی در گفتگویی با این سایت ادعاهای مطرح شده را رد کرد و این گفته ها را کذب دانست و ما نیز بر اینکه غراوی می تواند در عمل و با درنظر گرفتن گزینه ای به غیر از فرد مدعی امان نفس، پاسخ منطقی ای به ادعاهای مطرح شده بدهد، تاکید کردیم.

sahmkhaei

آنچه مسلم است بهترین گزینه ریاست اداره ورزش و جوانان کلاله داوود عوض زاده سرپرست فعلی این اداره با تجربه حضور در میادین جهانی است و در صورت روی کار آمدن گزینه مورد ادعای امان نفس، با توجه به اینکه هیچ مسئول دولتی به دنبال تغییر در این اداره نیست، یقینا برخی از سیاسیون این اقدام را ماحصل اقدامات نماینده شرق گلستان می دانند و این در حالی است که غراوی به کررات این موضوع را رد کرده و این امر می تواند حاشیه ای جدید برای این نماینده ایجاد و نوعی به اعتمادی نسبت به ادعاهای نماینده شرق گلستان را در اذهان عمومی متبادر می کند.

همچنین از جمله تبعات دیگر این انتصاب برای طیبی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان گلستان خواهد بود که خواسته یا ناخواسته این انتصاب نوعی باج سیاسی یک دولتی بعد از انتخابات محسوب می شود.

با این تفاسیر می طلبد که هم نماینده شرق گلستان و هم مدیرکل یاد شده به گزینه ای غیر سیاسی که مورد موافقت ورزشکارن شهرستان کلاله است، فکر کنند و در این راستا داوود عوض زاده بهترین گزینه است.