پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

نیروهای بالای ۵ سال خدمت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه با تنظیم نامه ای خطاب به رئیس شبکه بهداشت این شهرستان، مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.

با نگاهی سطحی به اینکه برخی از افراد در لیست استخدام و بکارگیری در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های کلاله و مراوه تپه از حامیان و بستگان نماینده شرق گلستان هستند، پی خواهیم برد.

شهردار کلاله گفت: آخرین هشدارهای لازم به پیمانکار شرکت طرف قراداد داده شد و در صورت عدم وصول مطالبات نیروهای شهرداری کلاله، به عنوان شهردار قراداد این شرکت با شهرداری را یکطرفه لغو می کنم.

با انتشار سند بکارگیری 12 نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه بر قسمتی از ادعاهای مطرح شده در خصوص استخدام و بکارگیری نیروهای سفارشی یا به اصطلاح تحمیلی در شبکه های بهداشت و درمان شرق گلستان صحه می گذاریم.

اداره کار و رفاه اجتماعی کلاله با ارسال نامه ای به این سایت از عدم وجود محدودیت در ارائه گزارش رسیدگی به مشکلات کارگران شهرداری کلاله خبر داد.