پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

ریشه این گیاه از نظرطب قدیم ایران گرم و خشک است. اثر ضد تشنج دارد، در رفع ناراحتی های عصبی و هیستری مفید است،ضد اسپاسم و آرام بخش است.