پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

دستپاچگی نماینده شرق گلستان در خصوص جاده جایگزین جاده گلستان باعث این شد که وی بصورت مبتدیانه دست به امضای دو نامه با یک مضمون ولی دو درخواست متفاوت بزند که در سال 92تکلیف آن مشخص شده بود.

غراوی برای عبور جاده جایگزین استان گلستان از کلاله، تنها به یک مصاحبه معاون پارلمانی و اظهارنظر در جمع های مختلف اکتفا می کند و در این خصوص هیچ سندی رو نمی کند و این در حالی است که سند امضای محرومیت شرق گلستان از یک پروژه عظیم موجود است.