پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با اعتراض برخی از کاندیداهای رد صلاحیت و یا عدم احراز شده از سوی هیات نظارت استان گلستان، با تایید برخی از کاندیداها، تعداد آنها در سه حوزه شرق گلستان به ۸۷ نفر رسید.

به گزارش کلاله خبر، در فرصت اعلام اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت یا عدم احراز شده از سوی هیات نظارت استان گلستان و بررسی مجدد صلاحیت ها، تعداد کاندیداهای حوزه های رامیان و آزادشهر به ۲۰ نفر، تعداد کاندیداهای گنبد کاووس و داشلی برون به ۲۹ نفر و حوزه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه به ۳۸ نفر رسید که اسامی آنها به تفکیک حوزه به شرح ذیل می باشد:

** حوزه گنبد کاووس و داشلی برون
۱- احمد آبروش
۲-سلیمان آق
۳- عبدالحکیم آق ارکاکلی
۴- عبدالشریف آق پور
۵-محبوبه اسحقی گرجی
۶- محمد اسداله پور
۷- حسن اوین
۸- عبدالصمد بردی پور
۹- احمد حاجی علی نژاد
۱۰-ستار حیدری
۱۱- یوسف خانی
۱۲- محمدصادق خداداد پور کناری
۱۳- زلیخا خندان اردهائی
۱۴- عبداله رستکار
۱۵- حمید سالمی اینچه برون
۱۶- فرهاد شیبک
۱۷- رسول صلاحی
۱۸- امین صیادی
۱۹- قرجه طیار
۲۰- سلیمان عباسی
۲۱- ایمان علی پور
۲۲- حسن قوجق
۲۳- عبدالحمید نشاط
۲۴- کریم نوبری
۲۵- سلیمان هاشمی
۲۶- محمدتقی پروین‌ کلتی
۲۷- محمدرضا پیاده کوهسار
۲۸- شهرام کوسه غراوی
۲۹- انسیه یوسف زاده

** حوزه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه
۱- غلام محمد پقه
۲- رضا آريان پور
۳- قربان محمد كن سال
۴- محمدصديق قاري
۵- عبدالسلام قاري
۶- حسين خان احمدي
۷- جنيد بيگدلي
۸- مهدي پارسياني
۹- عبدالناصر شيخ
۱۰- سيدجليل صفي الحسيني
۱۱- فاطمه عاشوري
۱۲- بهمن نيازي
۱۳- علي پرنيا
۱۴- عبدالجليل عوض زاده
۱۵- رضا جامي
۱۶- محمد كرامتلو
۱۷- محمدعلي حدادي
۱۸- نورمحمد ايكدري
۱۹- حسين علي خواجه
۲۰- مجتبي قهرماني تبار
۲۱- محمدرضا صباغ
۲۲- عبدالكريم الهي
۲۳- اسمعيل پسركلو
۲۴- محمد سراي لو
۲۵- حسين تركماني
۲۶- هادي رحمدل
۲۷- نوشين شيخي
۲۸- حسين اصلاحي
۲۹- علي حسين كريمي
۳۰- سيدمحمدرضا ميردلير
۳۱- يحيي شيخي
۳۲- محمود بشارت لو
۳۳- زهرا رنگ ريز
۳۴- علیرضا سلیمانگلی
۳۵- عبدی باشقره
۳۶- کمال سلمانی
۳۷- ایوب پرتوی
۳۸- اراز اولیایی

** حوزه رامیان و آزادشهر
۱_ رمضان کیخا
۲_ علیرضا ابراهیمی
۳_غلامعلی کوهساری
۴_ایوب منصوری ( فرزند قربانعلی)
۵_جواد میرعرب رضی
۶_سید مهدی حسینی
۷_جواد خواجه تراب
۸_امید محمودی
۹_ایوب منصوری رضی (وکیل) فرزند عبدالحسین
۱۰_حسین سارانی
۱۱_مهدی عمرانی
۱۲_حسین محمد زاده
۱۳_شهربانو کوهساری
۱۴_نادر قائمی نژاد
۱۵_عبدالعزیز خان محمدی
۱۶_علیرضا نوروزی
۱۷_کبری غفاری
۱۸_محمد رضا کوهنشین
۱۹_ رسول بامری
۲۰_ حمید سارونی

 انتهای پیام/