اخبار مهم

با این دستور ساده خون تازه در رگ هایتان جاری شده و بسیاری مشکلاتتان درمان می شود.

بخش سلامت و پزشکی به تازگی به این رسانه مردمی اضافه شده است ، در این بخش قرار است تعدادی از پزشکان محترم بر اساس نیاز منطقه و بیماری های شایع در گلستان هر هفته مطالبی به رشته تحریر درآورند و در این رسانه به مخاطبان ارائه شود.

اگر سیگاری هستید یا فرد سیگاری در میان اعضای خانواده خود دارید، باید بگویم که استفاده از این ماده دخانی نه تنها موجب بروز برخی از امراض در بدن شما خواهد شد بلکه می‌تواند ادامه حیاتتان را به مخاطره بیندازد.

در اندیشه صائب ، شور و صلابت جوانی چنانچه با تجربه و تدبیر پیران کاردان همراه شود ، به مثابه کیمیایی است که می تواند مس وجودی جوان را به طلای ناب بدل سازد .