پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

طالبان مسئولیت سقوط هواپیما را بر عهده گرفت.

امروزه جهان اسلام گرفتار خشونت­هایی گشته است که با نام اسلام، چهره­ای زشت و خشن از اسلام جلوه داده­اند و گروه­های تروریستی ای در مناطق مختلف اسلامی در راستای خدمت به استکبار به جنایت و برادرکشی رو آورده اند.تمام این جریانات افراطی و تکفیری،ادّعای حق­طلبی داشته و خود را حقّ مطلق فرض نموده و به ردّ سایر مذاهب و گروه­های اسلامی می­پردازند.شاید بتوان گفت،با نگاهی به افراط­گرایان براحتی می­توان دریافت که آنان به غیر از خشونت و توحّش،هیچ نقطه اشتراکی با یکدیگر ندارند، جز در یک چیز و آن یک چیز،تبعیّت از افکار شخصی به نام ابن تیمیّه حرّانی است.ابن تیمیه کیست؟

از آن هنگام که بشر با فن کشاورزی آشنا گردید و ساخت خانه و زندگی در کنار یکدیگر را آموخت، کم کم شهرهای بزرگی شکل گرفته و تمدن هایی به وجود آمدند.

همانطور که انتظار می رفت، مدیر برکنار شده آموزش و پرورش کلاله درنسخه جدید ماهنامه منشات مقاله ای کوبنده وبا مضمون سیاسی با عنوان "نان به نرخ روز خوردن" منتشر کرد که شخص و اشخاصی را هدف می گیرد.

مدتی است که با خود کلنجار می روم که بدانم این حقیر یک لا قبا جزء کدام دسته و گروه از مردم مسلمان ایران هستم، بیسوادها؟! یا بی شناسنامه ها؟! یا هر دو؟! یا هیچکدام؟!